خدمات آرایش و زیبایی

سالن های آرایش و زیبایی مشهد – خدمات آرایشی و زیبایی

آرشیو: سالن های آرایش و زیبایی مشهد

تغذیه پوست

● تغذیه پوست
کرم «پپتیدمس» از کرم های مناسبی است که دارای رنگ آبی بوده و پس از استفاده روی پوست رنگ خود را از دست می دهد. مطالعات کلینیکی انجام گرفته روی این کرم حاکی از خاصیت ضدپیری آن روی پوست است.