روش اصولی موم انداختن

آموزش صحیح موم انداختن یا وکس کردن در منزل، موم انداختن یا وکس صورت یکی از روشهای از بین بردن موهای زائد با استفاده از ماده ای به نام موم یا waxاست.   روشهای دیگری از جمله سفید کردن موها، لیزر تراپی، الکترولیز و… نیز...
ادامه مطلب
بالا