عمل بینی

معیارهای عمل بینی (جراحی بینی) خوب و موفق افرادی که برای انجام جراحی بینی پا پیش می گذارند با فکر زیباتر شدن و تغییر واضح در چهره شان زیر تیغ جراحی می روند واگر نتیجه عکس انتظارشان باشد به طبع حال خوبی نخواهند داشت. جراحی...
ادامه مطلب
بالا