کاشت ناخن در شیراز

خدمات زیبایی فن باز
پکیج آموزشی ارزهای دیجیتال

طراحی سایت

بهترین سالن زیبایی در شیراز

سالن زیبایی خوب در شیراز

ادرس سالن زیبایی در شیراز

خدمات زیبایی در شیراز

ژلیش ناخن طبیعی :۵۵
ریموو کاشت:35
ناخن شکسته(افتاده):7
کاشت دوشصت پا و ژلیش:۶۵
ترمیم کاشت دو شصت پا و ژلیش:۶۵
کاشت تیپ و ژلیش:۱۰۰
کاشت فرمر و ژلیش:۱۱۰
ژلیش پا:۵۰
مانیکور:۴۵
ترمیم و ژلیش:۷۵

تلفن:09331946700

ادمین اینستاگرام
سیگنال رایگان ارزهای دیجیتال
افزایش فالوور ، افزایش لایک ، افزایش کامنت ، افزایش بازدید