آرایش چشمهای خمار

آرایش برای چشمهای خمار چشمهای خمار، احتیاج به آرایش چشم متفاوت از چشمان ديگر دارد، چرا‌که دارای زاویه ی خارجی متمایزی نسبت به دیگر است. اول از همه، چنانچه مطمئن نیستید پلک های خماری دارید یا نه، جلوی آیینه بایستید....
ادامه مطلب
بالا