آرایش را با یک پریمیر آغاز کنید 

آرایش را با یک پریمیر آغاز کنید  پریمیرهای صورت نیز همانند پریمیرهای نقاشی روی دیوار هستند، آنها ایرادهای طبیعی را می پوشانند و پوست را برای آرایش آماده می کنند. پریمیرها سدی بین پوست و آرایش شما هستند که میزان چربی و برق...
ادامه مطلب
بالا