آرایش کردن چشمهای خمار

چشمهای خمار، احتیاج به آرایش چشم متفاوت از چشمان ديگر دارد، چرا‌که دارای زاویه ی خارجی متمایزی نسبت به دیگر است. اول از همه، چنانچه مطمئن نیستید پلک های خماری دارید یا نه، جلوی آیینه بایستید. درصورتی که مستقیماً به عکس...
ادامه مطلب

آرایش چشمهای خمار

آرایش برای چشمهای خمار چشمهای خمار، احتیاج به آرایش چشم متفاوت از چشمان ديگر دارد، چرا‌که دارای زاویه ی خارجی متمایزی نسبت به دیگر است. اول از همه، چنانچه مطمئن نیستید پلک های خماری دارید یا نه، جلوی آیینه بایستید....
ادامه مطلب
بالا