خدمات آرایش و زیبایی

لنز – خدمات آرایشی و زیبایی

آرشیو: لنز

لنز چشم

چند نوع لنز داریم و هر کدام در چه افرادی قابل استفاده است؟
الف- لنزهای نرم که معمولاً برای نزدیک بینی و دوربینی استفاده می‌شود.

ب- لنزهای سخت که معمولاً برای آستیگمات‌های بالا و قوز قرنیه (کراتوکونوس) به کار می‌روند
.ج- لنزهای توریک که شامل نرم توریک و سخت توریک می‌باشد، که این لنزها نیز برای بیمارانی که آستیگمات هستند، استفاده می‌شود.